< back
GOPRO Статив на преклопување
Цена: 300 ден.

Едноставен лесен статив за GoPro

QTY
Description

  • https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/gopro-foldable-tripod#
  • Овој модел е преземен од погоре наведениот линк, 3D Hub ќе обезбеди и наплаќа само услуги за 3D печатење.